Palpfly
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Palpfly Trisateles emortualis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Trisateles.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775). Palpfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 24-29 mm. Larven lever på vissna blad av ek och bok, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer