Rörflenminerarmal
Elachista maculicerusella Bruand, 1859

Rörflenminerarmal Elachista maculicerusella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista maculicerusella Bruand, 1859. Rörflenminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Jä. Vingbredd 10-12 mm. Larven minerar i diverse gräsarter. Synonymer Tinea cerusella Hübner, 1796 (homonym), Elachista monosemiella Rössler, 1881.

Mediafiler på webben
Läs mer