Frylhakmal
Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)

Frylehakmal Glyphipterix bergstraesserella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781). Frylehakmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever inuti stammen på fryle, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer