Rönnbärsmal
Argyresthia conjugella Zeller, 1839

Rönnbärsmal Argyresthia conjugella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia conjugella Zeller, 1839. Rönnbärsmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-14 mm. Huvud gulvitt och mellankropp vit. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett mörkbrunt tvärband som ej når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig en bit utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia spinosella men är större och mörkare brun.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar och lövskogsmiljöer där det växer rönn och apel.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Larven Larven lever på rönnbär och äpple, minerar i frukten, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer