Fetörtsblåvinge
Scolitantides orion (Pallas, 1771)

Fetörtsblåvinge Scolitantides orion T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Scolitantides orion (Pallas, 1771), hane, undersida. Fetörtsblåvinge förekommer sällsynt på kalkmarker längs kusten från Ög till Up. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på fetbladsväxter, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer