Hamflockelfjädermott
Adaina microdactyla (Hübner, 1813)

Hampflockelfjädermott Adaina microdactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Adaina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 321)Adaina microdactyla (Hübner, 1813). Hampflockelfjädermott förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i juni samt september oktober i en gallbildning på Hampflockel, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer