Alspretmal
Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Alspretmal Stathmopoda pedella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Stathmopoda.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(PREP 10308)Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761). Alspretmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i frukterna på al, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer