Springkornfältmätare
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)

Springkornfältmätare Xanthorhoe biriviata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794), hane. Springkornfältmätare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på springkorn, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer