Paradoxdvärgmal
Stigmella paradoxa (Frey, 1858)

Paradoxdvärgmal Stigmella paradoxa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella paradoxa (Frey, 1858). Paradoxdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår rostfärgade, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, över halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, i spetsen mörkt purpurbruna, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxt: Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljusgrön och gör en fläckmina med exkrementerna samlade i en fläck under vilken larven gömmer sig. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer i Skåne, Blekinge och på Öland. I övriga norden är den ännu inte påträffad. Mina av Paradoxdvärgmal Stigmella paradoxa i hagtornsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer