Harrisdvärgmal
Trifurcula immundella (Zeller, 1839)

Harrisdvärgmal Trifurcula immundella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trifurcula immundella (Zeller, 1839). Harrisdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår samt krage varierande rostbruna, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, varierande vitgrå till gråbruna. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan.

Biologi

Habitat

Finns på torr mager sandmark där det växer harris.

Associationer

Näringsväxt: Cytisus scoparius.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven är gul och gör en lång gångkmina i stjälken med exkrementerna i mittlinje. Den är svår att upptäcka inuti minan. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Västergötland. I övriga norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland. Mina av Harrisdvärgmal Trifurcula immundella i harrisstjälk.

Mediafiler på webben
Läs mer