Större höststävmal
Psoricoptera speciosella Teich, 1893

Större höststävmal Psoricoptera speciosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Psoricoptera speciosella Teich, 1893. Större höststävmal förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer