Träfärgat jordfly
Axylia putris (Linnaeus, 1761)

Träfärgat jordfly Axylia putris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Axylia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Axylia putris (Linnaeus, 1761). Träfärgat jordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer