Ljungsikelvecklare
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)

Ljungsikelvecklare Ancylis unguicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758). Ljungsikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i augusti till oktober på ljung, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer