Häggknoppmal
Argyresthia pulchella Zeller, 1846

Häggknoppmal Argyresthia pulchella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia pulchella Zeller, 1846. Häggknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett mörkbrunt tvärband som ej når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sällan sträcker sig utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia conjugella men har ett tydligare vitt längsband och vitt huvud.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer och åkerkanter där det växer hägg.

Associationer

Näringsväxt: Prunus padus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven äter förmodligen i knoppar och skott.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer