Snedstreckad gökärtsmal
Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Snedstreckad gökärtsmal Sauterina hofmanniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Sauterina.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10145)Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867). Snedstreckad gökärtsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud blygrått med ljusa sidor. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna kopparbruna med fyra vita, snedställda framkantsfläckar inramade av svarta kanter. På yttre delen av bakkanten finns 3 mindre, vita fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsgläntor, ängsmark och vägslänter där det växer gökärt.

Associationer

Näringsväxt: Lathyrus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gul med brunt huvud. Den gör en undersidig blåsmina. Förpuppning i en ockragul kokong på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Bohuslän, Dalsland samt Värmland. I övriga Norden finns den i södra Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer