Allmän starrgräsminerarmal
Elachista alpinella Stainton, 1854

Allmän starrgräsminerarmal Elachista alpinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista alpinella Stainton, 1854. Allmän starrgräsminerarmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-13 mm. Larven minerar i starr.

Mediafiler på webben
Läs mer