Violettkantad guldvinge
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761). Violettkantad guldvinge förekommer lokalt tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 23-35 mm. Larven lever på skräppa m. fl. , förpuppning som gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer