Gulhårig gräsminerarmal
Elachista luticomella Zeller, 1839

Gulhårig gräsminerarmal Elachista luticomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista luticomella Zeller, 1839. Gulhårig gräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 10-11 mm. Larven minerar i hundäxing, fårsvingel, ängssvingel, ängsröe och hässlebrodd.

Mediafiler på webben
Läs mer