Mörk bokdvärgmal
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)

Mörk bokdvärgmal Stigmella tityrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella tityrella (Stainton, 1854). Mörk bokdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna bruna eller olivgråa innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silvervitt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växer bok.

Associationer

Näringsväxt: Fagus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är blekt gul och gör en gångmina som oftast börjar vid mittnerven, i motsats till hemargyrella, där minan oftast börjar i bladets kant. Exkrementerna är placerade i en bred mittlinje. Kokongen är gulvit.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark och södra Norge, den saknas i Finland. Mina av Mörk bokdvärgmal Stigmella tityrella.

Mediafiler på webben
Läs mer