Lingonplattfly
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)

Lingonplattfly Conistra vaccinii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761). Lingonplattfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 28-38 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer