Tvivelaktigt ugglemott
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tvivelaktigt ugglemott Scoparia pyralella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775). Tvivelaktigt ugglemott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever förmodligen på växtrötter. Synonym Scoparia arundinata Thunberg, 1792

Mediafiler på webben
Läs mer