Större grankottmätare
Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)

Större grankottmätare Eupithecia abietaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia abietaria (Goeze, 1781). Större grankottmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever i tall- och grankottar, förpuppning i marken. Synonym Phalaena pini Retzius, 1783

Mediafiler på webben
Läs mer