Haworths ängsfly
Celaena haworthii (Curtis, 1829)

Haworths ängsfly Celaena haworthii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celaena haworthii (Curtis, 1829). Haworths ängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever i stjälken på ull och tåg, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer