Snedbandad skräppraktmal
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)

Snedbandad skräppraktmal Borkhausenia minutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758). Snedbandad skräppraktmal förekommer allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 9-14 mm. Larven lever på diverse vegetabilier och anomalier.

Mediafiler på webben
Läs mer