Tistelängsmott
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)

Tistelängsmott Sitochroa verticalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758). Tistelängsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 22-32 mm. Larven lever i augusti september på bl. a. tistel, skräppa, målla, viol, nässlor och klint, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer