Aspgallsdvärgmal
Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)

Aspgallsdvärgmal Ectoedemia argyropeza T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839). Aspgallsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-6,5 mm. Huvudhår och krage orangegula, ögonlock gulvita. Antenner grå, något kortare än halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med med otydliga gulvita fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer asp.

Associationer

Näringsväxt: Populus tremula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är ljusgul och gör en fläckmina med början i bladskaftet som då sväller upp. Exkrementerna är utspridda men ibland i en linje. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Förekommer i större delen av Sverige men saknas i fjälltrakterna. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge samt Finland. Minor av Aspgallsdvärgmal Ectoedemia argyropeza i aspblad.

Mediafiler på webben
Läs mer