Björkgulhornspinnare
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)

Björkgulhornspinnare Achlya flavicornis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Achlya.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Achlya flavicornis (Fabricius, 1787). Björkgulhornspinnare förekommer tämligen allmänt i hela landet. Vingbredd 40-43 mm. Larven lever på björk, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer