Tegelrött gräsfly
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)

Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787). Tegelrött gräsfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua lythargyria Esper, 1788

Mediafiler på webben
Läs mer