Tvärstrimmig smalvingemätare
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

Tvärstrimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767), hane. Tvärstrimmig smalvingemätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på bok, björk, ek och lind, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer