Bokskottsmal
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)

Bokskottsmal Argyresthia semitestacella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833). Bokskottsmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvud och mellankropp vitt till gräddvitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusbruna. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som är avbrutet på mitten. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer bok.

Associationer

Näringsväxt: Fagus sylvatica.

Beteende

Fjärilen flyger främst på dagen.

Livscykel

Flyger i augusti-september. Larven minerar i skotten, förpuppning i en kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Södermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer