Fetknoppshakmal
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)

Fetknopphakmal Glyphipterix equitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763). Fetknopphakmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever inuti stam och blad av fetknopp, förpuppning i en kraftig kokong på eller i anslutning till näringsväxten. Synonym Glyphipteryx minorella Snellen, 1882.

Mediafiler på webben
Läs mer