Bandad rosendvärgmal
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)

Bandad rosendvärgmal Stigmella centifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848). Bandad rosendvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår rostgula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna med ett silver- eller ljust guldgult tvärband, bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns huvudsakligen i kusttrakter där det växer rosor och nypon.

Associationer

Näringsväxt: Rosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en lång, slingrande gångmina med exkrementerna i en bred mittlinje. Kokongen är brun eller brunröd.

Utbredning

Förekommer vid kusten i Skåne på Öland, Gotland samt Gotska sandön. I övriga norden finns den i Danmark, något fynd i södra Norge men saknas i Finland. Mina av Bandad rosendvärgmal Stigmella centifoliella i rosblad.

Mediafiler på webben
Läs mer