Kantfläckigt backfly
Agrochola litura (Linnaeus, 1761)

Kantfläckigt backfly Agrochola litura T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrochola litura (Linnaeus, 1761). Kantfläckigt backfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer