Krusbärsmott
Zophodia grossulariella (Zincken, 1818)

Krusbärsmott Zophodia grossulariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Zophodia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 3244)Zophodia grossulariella (Zincken, 1818). Krusbärsmott förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever i juli oktober i ett spinn av krusbär, förpuppning på marken. Synonym Tinea convolutella Hübner, 1796

Mediafiler på webben
Läs mer