Rödbrunt jordfly
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödbrunt jordfly Diarsia brunnea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödbrunt jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-45 mm. Larven lever på diverse buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer