Psiaftonfly
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)

Psiaftonfly Acronicta psi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758). Psiaftonfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 36-43 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer