Grågul hinnvinge
Thumatha senex (Hübner, 1808)

Grågul hinnvinge Thumatha senex T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thumatha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thumatha senex (Hübner, 1808). Grågul hinnvinge förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer