Kovallmalmätare
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)

Kovallmalmätare Eupithecia plumbeolata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809). Kovallmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i frukterna på kovall och höskallra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer