Nattsländemott
Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)

Nattsländemott Antigastra catalaunalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Antigastra.)
(prep 10821)Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833). Nattsländemott är en migrerande art som togs första gången i Sverige i Sk 11-24. IX 2004, har nu även tagits i Bl. Vingbredd 15-21 mm. Larven lever på bl. a. gulsporre och murreva.

Mediafiler på webben
Läs mer