Vitblinkgranvecklare
Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)

Vitblinkgranvecklare Epinotia pygmaeana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799). Vitblinkgranvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i juni juli i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer