Kungslavspinnare
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

Stor lavspinnare Lithosia quadra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lithosia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). Stor lavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 35-55 mm. Larven lever på bl. a. lavar men är även rovdjur, förpuppning i en kokong i marken eller i en barkspringa.

Mediafiler på webben
Läs mer