Teveronikefjädermott
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)

Teveronikefjädermott Stenoptilia pterodactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761). Teveronikefjädermott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-26 mm. Larven lever från september till juni på blommor, blad och frön av teveronika, förpuppning i stammen på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer