Snövit streckmätare
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

Snövit streckmätare Cabera pusaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Snövit streckmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer