Bokvårmal
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bokvårmal Diurnea fagella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775). Bokvårmal.

Beskrivning

Vingbredd 21-31 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå med brunaktiga inslag. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i april-maj. Larven är grön med svart huvud. Den är polyfag och förpuppas i ett glest spinn på näringsväxten

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer