Mörk rosenvecklare
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)

Mörk rosenvecklare Notocelia tetragonana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834). Mörk rosenvecklare förekommer sällsynt på Go och i Nä, den togs första gången 26 juni 1976 av B. Å. Bengtsson i Göksholm, Nä. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i maj i hopspunna blad av nypon och rosor, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer