Norskt jordfly
Euxoa adumbrata Eversmann, 1842

Norskt jordfly Euxoa adumbrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Euxoa adumbrata Eversmann, 1842. Norskt jordfly förekommer tämligen allmänt på Öl och Go. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på rötter av diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer