Benvedsmott
Nephopterix angustella (Hübner, 1796)

Benvedsmott Nephopterix angustella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Nephopterix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10726)Nephopterix angustella (Hübner, 1796). Benvedsmott förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i september oktober i bären av benved, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer