Bräsmeantennmal
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)

Bräsmeantennmal Cauchas rufimitrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763). Bräsmeantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår svarta på sidorna, brunaktiga i mitten. Antennerna hos hanen ca en halv gång längre än framvingen hos honan något längre än framvingen samt med vit spets. Framvingarna mörkt bronsbruna. Sällsynt hos vissa individer, finns i bakkanten utanför vingens mitt en gulvit fläck. Bakvingar mörkt bronsbruna med violett glans.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga ängsmarker där det växer bäsmor.

Associationer

Näringsväxt: Cardamine pratensis, C. amara.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och kan ses vilande på bräsmor.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever i en av bladbitar gjord säck på bräsma, först på blommor senare på växtens blad.

Utbredning

Är påträffad längs kusttrakter från Skåne till Ångermanland samt i Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer