Mörkröd alguldmal
Phyllonorycter klemannellus (Fabricius, 1781)

Mörkröd alguldmal Phyllonorycter klemannella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter klemannellus (Fabricius, 1781). Mörkröd alguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-10 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns två vita hakar och på bakkanten två motstående. På mitten två silverglänsande, vita tvärband, inåt mörkkantade. På vingspetsen en svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer klibbal.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en lång, undersidig mina mellan två mittnerver. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer