Blek mållsäckmal
Coleophora versurella Zeller, 1849

Blek mållsäckmal Coleophora versurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora versurella Zeller, 1849. Blek mållsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i en rörsäck på målla. Synonym Coleophora pallorella Benander, 1935

Mediafiler på webben
Läs mer